Mēs piedāvājam saviem klientiem interjera komplektēšanu ar celtniecības materiāliem, mēbelēm un aprīkojumu. Tas palīdz ietaupīt daudz laika, ko Jūs tērētu braucieniem uz veikaliem un saloniem. Rezultāts ir pilnībā nokomplektēts objekts atbilstoši Jūsu vēlmēm.

Interjera komplektēšanai ir šādi posmi:

  • Piegādātāju apmeklēšana, materiālu, mēbeļu izvēle;
  • Mēbeļu piegāde no Eiropas speciāli attiecīgajam projektam;
  • Labāko piedāvājumu meklēšana atbilstoši uzdevumam;
  • Pārrunas ar piegādātājiem, rēķinu un tāmju analīze;
  • Norēķinu kontrole;
  • Piegādātāju dokumentācijas analīze un tās adaptācija būvuzņēmēju vajadzībām;
  • Materiālu piegādes termiņu kontrole;
  • Transporta izdevumu aprēķins;
  • Labākā piedāvājuma meklēšana mēbeļu, tehnikas un apgaismojuma piegādei, uzstādīšanai un montāžai.

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas: +371 22008157